Priser

Kontingent gælder for et kalender år og betales 1 gang årligt.

Kontigeng børn 

200kr

Kontigent voksen 

300kr

Kontigent Familie 

Gælder alle i husstanden til og med 17 år

600kr

Skud betales når man kommer og skyder så i  kun betaler for det man bruger.  

Nye skytter skyder som regel  1 serie pr. gang. 

En Riffel serie består af 5 prøveskud og 20 gældende

En Pistol serie består af 5 prøveskud og 30 gældende

Cal 22 serie (Riffel)

1 serie (5 prøve og 20 gældende)

35kr

Cal 22 (pistol) 

pr stk. 

Hel æske  1,50kr

75kr 

Luft serie

1 Riffel serie (5 Prøve og 20 gældende) 

1 Pistol serie (5 prøve og 30 gældende) 

15kr